Jacqueline Montrée | Rigastraat 1 | 3404 CG IJsselstein

Wat doet de zorgverzekering voor u?

Er zijn vele ziektekostenverzekeringen en ook velen fuseren zonder dat u daar echt erg in heeft.

Ook stellen de zorgverzekeraars hoge eisen aan de therapeut. Voldoet de therapeut daar niet aan, dan (deels) geen vergoeding.

Ik voldoe gelukkig wel aan alle gestelde eisen:

a. Ik ben aangesloten bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging en wel het OmniPodoGenootschap en de Stichting LOOP.

b. Ik beschik over de A-status en ben opgenomen in Het Register Therapeuten welke door de zorgverzekeraar wordt geraadpleeg i.h.k.v. vergoedingen.

c. Ik beschik over de juiste AGB code (76.087038), een vereiste van de zorgverzekeraar.

d. Ik ben een geregistreerd bedrijf i.h.k.v Bescherming Persoons Gegevens.

e. Ik ben zowel Registerpodoloog (HBO niveau) en Podoposturaal therapeute (post HBO niveau)!

f. Beide disciplines vergen bijscholing en aanvullende vakkennis. Deze vaardigheden worden namens St. LOOP vastgelegd bij KABIZ.

Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB code.

De zorgverlenersgegevens omvatten de algemene communicatiegegevens en informatie over de bevoegdheid van de therapeut. Met deze code kan de zorgaanbieder en de praktijk worden geidentificeerd. Deze code wordt landelijk gebruikt binnen het communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar.

Het is altijd verstandig uw ziektekostenverzekering vooraf te raadplegen over een eventuele vergoeding.

Mijn advies is om dat via email te doen. Dit gaat lekker snel en u heeft een schriftelijk antwoord.

Ook kunt u voor vergoedingen kijken op de website van onze beroepsvereniging: https://www.loop.nl

Op de homepage vind u het kopje:  "Vergoedingswijzer".