Jacqueline Montrée | Rigastraat 1 | 3404 CG IJsselstein

Stichting LOOP

Logo Stichting LOOP
Stichting LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie) is de centrale brancheorganisatie voor de podologie. Zij behartigt de belangen van registerpodologen en podoposturaal therapeuten en daarmee het gezamenlijk belang van de podologiebranche.

Stichting LOOP ontwikkelt beleid en ziet toe op de kwaliteit van de voetzorg door registerpodologen en podoposturaal therapeuten. Namens de registerpodologen en podoposturaal therapeuten is zij de professionele gesprekspartner voor overheid en zorgverzekeraars. Voor de individuele registerpodoloog of podoposturaal therapeut  is zij beschikbaar voor advies en ondersteuning.

De Stichting LOOP bewaakt de kwaliteit van de therapeut, zijn/haar praktijk en verzorgt kennisuitwisseling en geeft verplichte bij- en nascholingen via de ingestelde scholingscommissie.

De Stichting LOOP houdt Het Register bij waarin de bevoegdheden van ieder lid van de stichting staat. Ook de ziektekostenverzekeraars raadplegen dit register i.v.m. wel of geen (gedeeltelijke) vergoeding van de gemaakte kosten door de patient.

De Stichting LOOP verzorgt ook de klachtenafhandeling tussen patient en behandelaar. De Stichting beschikt over een klachtencommissie en in haar statuten is het tuchtrecht opgenomen.