Jacqueline Montrée | Rigastraat 1 | 3404 CG IJsselstein

Informatie voor artsen.

Wat is podoposturaal therapie?

Podo = voet (Latijn)

Posturaal = houding (van het Engelse posture)

Podoposturaal therapie is een therapiewijze, die gebruik maakt van reflexwerking (huidreceptoren) onder de voeten om zodoende een stand-/ houdingverandering hoger in het lichaam te weeg te brengen, waardoor klachten verholpen kunnen worden.

Iedere standverandering van de voeten veroorzaakt een veranderde positie van ieder ander lichaamsdeel, tot in de nek toe. Omgekeerd idem!

Ieder veranderde positie elders leidt tot standverandering van de voeten. Door de langdurige ongelijkmatige belasting die samenhangt met een niet-optimale houding, kunnen uiteenlopende klachten ontstaan, o.a.

 • te veel spierspanningen, krampen
 • blokkades in nek of rug
 • hernia`s
 • diverse zenuwpijnen
 • migraine en andere hoofdpijnen
 • nek- en lage rugklachten
 • schouder-, knie-, heupklachten
 • voet-, enkelklachten
 • RSI / tenniselleboog
 • Artrose en andere slijtage
 • Slijmbeursontsteking

Door het “uitlijnen” middels individueel aangemeten podoposturale inlegzooltjes ontstaat er:

 1. meer balancering (gelijkmatigere belasting)
 2. meer ontspanning in het gehele lichaam
 3. een duidelijke verbetering van bewegingen

     (m.n. in nek en rug)

 4. pijnvermindering/ pijnvrijheid

De grondlegger van deze therapie is de Franse neuroloog, Dr. Bourdiol, die op dit gebied specifiek wetenschappelijk onderzoek heeft verricht. Dhr. Karel Breukhoven introduceerde deze therapievorm in Nederland. Er ontstonden twee groeperingen: de podokinesiologen en podo-orthesiologen. Sinds kort zijn deze twee groeperingen weer samen gekomen, onder de naam Podoposturaal Therapeuten.

Het OmniPodoGenootschap is opgericht op 25 januari 1992 door mw. Hendrika Draijer (podo-orthesioloog) en mw. Hendrika de Haan, studente en statutair gevestigd te Amsterdam. Het samengaan van de twee groeperingen was een feit en de beroepsvereniging was geboren.

De Podoposturaal Therapeut, die voldoet aan de specifiek hoge eisen m.b.t. inrichting van de praktijk, gedragscode en bijscholing, kan zich aansluiten bij het OmniPodoGenootschap (OPGEN). Steeds meer Ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten volledig dan wel gedeeltelijk, indien de therapie verstrekt wordt door een bij het OPGEN aangesloten A-therapeut. De vergoeding is wel afhankelijk van het door de patient gekozen aanvullende verzekeringspakket.

M.i.v. het jaar 2013 is het OPGEN onderdeel geworden van de Stichting LOOP.

 Wat is podologie?

Registerpodologen en Podoposturaaltherapeuten zijn voet- en houdingspecialisten. Deze specialisten hebben een erkende opleiding afgerond aan de Academie voor Podologie. De opleiding van registerpodoloog is op hbo-niveau en van podoposturaal therapeut op post hbo-niveau. De titels zijn beschermd door registratie in het landelijke kwaliteitsregister van de Stichting LOOP.

Patienten met voet- en houdingsklachten kunnen ook terecht bij de registerpodoloog voor advies en behandeling ter voorkoming van klachten en (ernstige) complicaties aan de voeten. De registerpodoloog wil in de 1e plaats zijn clienten helpen om zo goed mogelijk van zijn klachten af te komen en actief te kunnen bewegen. Bij sport, waar klachten zich vaak snel openbaren, kan de registerpodoloog gerichte hulp bieden.

De registerpodoloog kan helpen bij onder andere:

 • voorvoetklachten
 • hielklachten
 • zenuwklachten
 • teenafwijkingen
 • voetdeformaties
 • houdingsklachten (knieën, heup, rug, nek)
 • voetklachten bij kinderen

Ook bij systeemziekten, zoals reuma of diabetes, die vaak gepaard gaan met (ernstige) voetklachten, kan een registerpodoloog of podoposturaal therapeut voor aangename voorzieningen zorgen. Daarnaast hebben registerpodoloog of podoposturaal therapeut specialistische kennis van (risico’s bij) de kindervoet in de groei. 

De registerpodoloog of podoposturaal therapeut werkt samen met andere disciplines in de zorg vanuit een multidisciplinaire benadering en stelt daarbij de patiënt centraal. Schoen en zool behoren een eenheid te vormen met de voet. Daarom is de registerpodoloog of podoposturaal therapeut ook een schoenspecialist.

Voor de registerpodoloog of podoposturaal therapeut tot behandelen overgaat, informeert hij u over de kosten en over de mogelijkheden van vergoeding via uw zorgverzekeraar. De paramedische voetzorg (podotherapie) door registerpodologen, podoposturaal therapeuten of podotherapeuten wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.